Ludi Cantare

Ludi Cantare is een vrouwenkoor uit Bilthoven/ De Bilt.

‘Ludi Cantare’ betekent ‘zingen met speelse ondertoon’, populair gezegd: ‘lekker zingen’.

Ons koor is in 1984 opgericht en heeft 25-30 leden, die met alle plezier iedere woensdag bijeenkomen om onder professionele leiding passend repertoire in te studeren. We repeteren van 20 – 22 uur, maar na een uur is het tijd voor een kwartiertje pauze  waarin er ruimte is voor ontspanning en onderling contact.

De vier stemgroepen maken het mogelijk om zowel unisono als twee-, drie- en vierstemmig te zingen. Op onze repertoire-pagina vind je daarover meer informatie.

Onderstaande citaten van onze leden over het zingen bij vrouwenkoor Ludi Cantare spreken voor zich:

  • “… ik ben na een open meezingavond direct lid geworden. Ik volgde het koor toen al 20 jaar door de concerten te bezoeken; meedoen is véél leuker!
  • “Ik kwam zonder zangervaring en werd heel leuk opgenomen en kreeg de kans om te leren in mijn eigen tempo,ik heb er zoveel plezier in.
  • “…. het is een gezellig, echt Bilts/Bilthovens koor . Ik vind het jaarlijkse uitstapje aan het begin van het seizoen leuk om er weer in te komen.”
  • “… ik zing graag en het is een uitdaging om nieuwe liederen te leren. Bovendien is het een gezellige groep en valt er in de pauze altijd heel wat bij te praten. 
  • “… zingen is ontspanning en het vergroot je leefwereld. Je leert dingen die je niet had verwacht te kunnen. Je krijgt heel andere contacten.”